ทุกวันฉันจะเดินตามพระองค์

ทุกวันฉันจะเดินตามพระองค์

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียงเรียง  นรเศรษฐ์   ศรีเสวก

ร้องนำ     โอฬาฤทธิ์   สิงห์จานุสงค์

A1           ทุกวัน  ฉันจะเดินตาม(พระองค์)  ทุกวัน ฉันจะทำตาม (พระองค์)

ทุกวัน  ฉันจะเข้าเฝ้า (พระองค์) ไม่มีเลยสักวัน จะละเว้น

A2           พระคำ สอนให้ฉันรัก (พระองค์) พระคำ สอนให้ฉันรัก (พระคุณ)

พระคำ  สอนให้รู้จัก (ถ่อมใจ) และฉันนั้นทำตามอยู่เสมอ

H             ที่มีวันนี้ เพราะพระองค์นำ  ให้ฉันได้พบ กับชีวิตใหม่ มีสุขสมหวัง

ได้สมดังใจ  เมื่อมี  พระองค์ อยู่ข้างกาย ที่มีวันนี้ เพราะพระองค์นำ

ให้ฉันได้พบ กับความรักใหม่  เป็นรักที่แท้ ไม่มีรักใด  จะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์