“เพิ่มคุณค่าให้ชีวิต”

ถ้าหากเราได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตแล้ว สิ่งที่เราจะต้องทำอย่างจริงจังก็คือ สร้างความแข็งแกร่งให้กับชีวิตอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น

วันนี้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ชีวิตอย่างไร้คุณค่า ชีวิตของผู้คนจะตกต่ำอย่างไรก็ไม่เคยคิดที่จะปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ชีวิตเกิดคุณค่าเท่าที่ควร มิหนำซ้ำบางคนที่เกิดความเซ็งกับชีวิตมากๆ ก็ประชดชีวิตด้วยการพูดว่า “แล้วแต่เวรกรรม อะไรจะเกิดมันต้องเกิด ปล่อยให้เป็นเรื่องของบุญวาสนาจะพาไป” ก็เพราะอย่างนี้เอง คำว่าการเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตจึงไม่ค่อยจะมีความสำคัญ

ต้องหันมาทำความเข้าใจกันใหม่ครับ คุณค่าของชีวิตที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรานั้นมีอยู่มากมาย แต่เราไม่มีและไม่เห็นก็เพราะเราไม่ได้ค้นหาแล้วนำออกมาใช้ต่างหาก ยิ่งบางคนที่ชอบประเมินคุณค่าของตนเองต่ำจนทำให้คิดไปว่าตนนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลย สู้คนอื่นไม่ได้ เมื่อเขาคิดอย่างนี้ก็เลยทำให้คนๆ นั้น หันไปใช้ชีวิตในอีกด้านหนึ่งที่มีแต่คำว่าทำไม่ได้ หรือเป็นไปไม่ได้เต็มไปหมด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากหรือง่ายก็ตาม เขาก็จะพูดว่าทำไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะทำ ทั้งนี้ก็เพราะความเข้าใจผิดว่า เขาไม่มีคุณค่าพอที่จะทำให้สำเร็จได้นั่นเอง

ให้เรามาเริ่มต้นสร้างและเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของเรากันใหม่ เพื่อให้กลับคืนสู่ความเป็นจริงของชีวิตอีกครั้ง เพื่อความสุขสำเร็จ และความเป็นคนที่มีคุณค่าเหมือนกับคนอื่นๆ เขา แล้วความสุขที่คุณจะได้รับจากความสำเร็จ ก็จะเป็นรางวัลชีวิตของคุณอีกครั้ง อย่าปล่อยชีวิตให้พ้นไปวันๆ โดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรให้เกิดคุณค่าขึ้นมาเลย อย่ามองตนเองในด้านลบ ให้มองในด้านบวก แล้วคุณก็จะเห็นและค้นพบคุณค่าของชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะการมองในแง่ลบมันจะทำให้คุณเห็นภาพอีกด้านหนึ่ง ที่ทำให้เราเข้าใจผิดว่าเรานั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลย แล้วความคิดผิดๆ นี้ก็จะฝังใจคุณจนทำให้มีความเชื่อตามความเข้าใจผิดๆ นั้น ตามภาพลบที่คุณเห็นนั้น สิ่งนี้เองก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้หลายๆ คนหลงทางอยู่ในทุกวันนี้

ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่าคุณเองก็มีคุณค่าอันเป็นของประทานจากพระเจ้าเหมือนกับคนอื่น บางทีคุณอาจจะมีมากและดีกว่าคนบางคนด้วยซ้ำ เพียงแต่คุณต้องมั่นใจ และค้นหาคุณค่าที่มีอยู่ให้พบ และใช้คุณค่านั้นให้เกิดผลต่อชีวิตของคุณและคนอื่น ทิ้งความเข้าใจผิดๆ ที่เคยมีมาก่อน แล้วเริ่มหันมาเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิต ก่อนที่มันจะสายเกินไป

ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังใจให้กับทุกคนให้เห็นคุณค่าของชีวิต จนกระทั่งประสบกับความสุขความสำเร็จ ที่เป็นรางวัลชีวิตสำหรับคุณและผู้คนที่คุณรักตลอดไป

โดย : อาจารย์อำนวย เรืองชาญ
นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง