“หลักประกันความปลอดภัย”

ภายใต้ฟ้าจักรวาลหรือในโลกใบนี้ ไม่มีที่พักพิงใดที่ปลอดภัยและอบอุ่นเท่ากับการที่เราได้พักพิงในพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงปกป้องและเป็นที่ลี้ภัยอันมั่นคงแก่เราทุกคน ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายเพียงใด ความรักความหวังใจและความวางใจในพระองค์จะเป็นเกราะกำบังภัยปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง โดยการทรงนำของพระองค์เราจะไม่พลาดไปจากทางที่กำหนดไว้ให้เรา พระเจ้าจะทรงติดตามคุ้มครองเรา แม้แต่ในช่วงวิกฤติความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าก็จะมาทันเวลาเสมอ พระองค์ทรงคุ้มครองเราตลอดชั่วเวลาอันยาวนานของชีวิต โดยไม่ทรงเปลี่ยนแปลงนี่คือพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ทรงมีต่อเราทุกคนที่เชื่อวางใจด้วยการมอบชีวิตทั้งหมดให้กับพระองค์ ต่อไปนี้คือข้อพระธรรมที่สนับสนุนสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วทั้งหมดว่า

“ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4)

“พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้” (ยอห์น 10:29)

“แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (โรม 8:37-39)

“ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13)

ทั้งหมดคือพระวจนะธรรมคำสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้ เพื่อเป็นหลักประกันในความปลอดภัยที่พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เราล้มลง ผู้ที่อยู่ในร่มพระคุณความรักของพระเจ้าชีวิตของเขาอยู่รอดปลอดภัย ภายใต้ความคุ้มครองของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่วันนี้และสืบๆ ไปเป็นนิตย์

โดย: อาจารย์อำนวย เรืองชาญ
นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ” และ “บ้านนี้มีรัก”
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง