“หนึ่งปาก..แต่สองหู”

เคยคิดบ้างไหมคับว่า ทำไมคนเราถึงต้องมี “หนึ่งปากแต่สองหู” แสดงว่าพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างมีพระประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับการใช้อวัยวะทั้งสองดังกล่าวนี้ เพราะอวัยวะทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเรานั้น ล้วนแต่มีหน้าที่ทำงานประสานกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองทั้งสิน

เราลองมาคิดดูว่า เพราะเหตุใดพระเจ้าถึงได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนมีเพียงหนึ่งปาก แต่ในขณะเดียวกันก็ให้มีหูถึงสองหู หากจะคิดไตร่ตรองดูแล้ว น่าจะเป็นสิ่งดีต่อตัวเราเอง เพราะว่าหูมีหน้าที่สำคัญเพื่อการ “รับฟัง” แต่ในขณะเดียวกันปากมีหน้าที่ในการพูด แต่สิ่งที่หูจะต้องรับฟังนั้นมีมากมาย หากจะมีเพียงหูเดียวก็คงจะไม่พอ ที่จะฟังทั้งซ้ายและขวา ทั้งหน้าทั้งหลัง ขนาดมีอยู่แล้วถึงสองหูสองข้าง ก็ยังฟังไม่ทัน เพราะตลอดเวลาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต่ออะไร ทั้งสำคัญไม่สำคัญ ทั้งเรื่องดีหรือเรื่องร้าย มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ จะประดังเข้ามาทางหูทั้งสองข้าง ให้เรารับฟังจนไม่หวาดไม่ไหว แทบจะไม่ได้พักหูเลย เรื่องที่เข้ามาทางหูมีสารพัด ทั้งเศร้าเคล้าน้ำตา ฟังไปร้องไห้ไป บางทีฟังแล้วลมออกหู ฟังแล้วขนลุก สรุปแล้วหูจึงเป็นอวัยวะสำคัญต่อการรับฟังเพื่อส่งเรื่องราวที่รับไว้ ไปสู่ส่วนที่ควบคุมแยกแยะเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป

ดังนั้นเมื่อทั้งหูและปากต่างก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของเราทุกคนดังกล่าวแล้ว เราก็ต้องใช้ให้ถูกในทางที่จะเกิดประโยชน์ และคุณค่าต่อตัวเราเอง และต่อคนอื่นในอันที่สร้างสรรค์มากกว่าการทำลาย เพราะไม่ว่าทั้งหูและปากนั้นไม่ต่างอะไรกับดาบสองคม หากใช้ผิดก็จะกลายเป็นผลเสียจนเป็นวงกว้างได้ อยู่ที่ว่าปากและหูจะใช้ไปในทางไหน เหมือนคำพังเพยเกี่ยวกับการใช้ปากที่ว่า “พูดดีเป็นศรีแก่ปาก” นั้นแหละ หรือเช่นหู ฟังมาอย่างหนึ่งแล้วไปแปลงเป็นอีกอย่าง นั้นก็เกิดผลเสียมาแล้วมากมาย ปากที่ใช้อย่างมีคุณค่า สามารถทำเงินและชื่อเสียงมาแล้วมากต่อมาก ดังที่ได้เห็นอยู่แล้ว ปากจึงสามารถทำลายให้ทุกสิ่งย่อยยับไปกับตาได้เช่นกัน จึงต้องใช้ปากให้พอดี มีจังหวะมีสาระสร้างสรรค์และมีคุณค่า ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น

ส่วนสองหูที่เรามีมากกว่าปากนั้น ก็เพราะการรับฟังที่ควรจะมีมากกว่าสิ่งที่จะพูด จึงต้องมีมากกว่าปากการฟังไม่มีเสียหายไม่ขาดทุน มีแต่กำไรล้วนๆ ยิ่งเป็นนักฟังก็จะยิ่งได้กำไร ได้ประโยชน์จากการฟัง เพราะสิ่งที่เราฟัง แล้วนำมากลั่นกรอง เพื่อใช้ให้เกิดคุณค่า ส่วนสิ่งที่ไม่ดีฟังแล้วก็ทิ้งไป เก็บสิ่งที่ดีๆไว้ เพื่อเป็นกำไรของชีวิตล้วนๆ

เราจึงควรขอบคุณพระเจ้า ที่ให้เรามีหนึ่งปากและมีสองหู เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สร้างความสำเร็จ และความสุขในการดำเนินชีวิตในวันนี้และตลอดไป

โดย : อาจารย์อำนวย เรืองชาญ
นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง