“พูดเรื่องราวที่ดีๆ ที่เคยมีต่อกัน”

เราเคยคิดกันบ้างไหมว่า เมื่อไรก็ตามที่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันที่เคยเย็นชาไปบ้างนั้น ถ้าเราได้มีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องราวดีๆ ที่เคยมีต่อกันมาก่อน จะช่วยรื้อฟื้นความทรงจำดีๆ ที่ประทับใจให้กลับคืนมาอีกครั้ง และอาจทำให้ความสัมพันธ์ที่กำลังห่างเหินแตกร้าวกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้ง เพียงเพราะเราได้พูดคุยย้อนให้นึกถึงภาพความทรงจำที่ดีๆ ที่เราเคยมีร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเวลาสุขหรือทุกข์ ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่ยากจะลืมได้ทั้งสิ้น แต่ถึงแม้วันนี้ความสัมพันธ์ของคุณที่มีร่วมกับคนในครอบครัว เพื่อนๆ หรือคนรักยังดีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม ถ้าเรามีโอกาสอยู่ร่วมกันเมื่อไรก็ตาม หากเราได้พูดเรื่องราวดีๆ ที่ผ่านมา จะช่วยให้ความผูกพันและความรักความเข้าใจเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นกว่าเดิมได้ด้วย

โดยเฉพาะเวลาที่ไม่เข้าใจกันหรือโกรธเคืองกัน หากมีใครคนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องดีๆ ที่เคยมีร่วมกัน ก็จะทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะบางครั้งการที่เราได้นึกถึงสิ่งที่ดีๆ ที่เราเคยทำเพื่อกันและกันจะทำให้เราคิดได้ว่า เรื่องที่เราโกรธเคืองกันนั้นกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยกว่าความรู้สึกดีๆ ที่เคยมีต่อกันมาก่อนอย่างที่เทียบกันไม่ได้เลย

ดังนั้น การที่เรามีโอกาสพูดเรื่องดีๆ ที่เคยมีร่วมกันมาก่อน จึงเป็นอีกวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยสมานความสัมพันธ์ที่มีอยู่ หรือที่กำลังแตกร้าวให้กลับคืนมาสู่ความผูกพันอย่างเป็นปกติอีกครั้งได้

ลองดูนะครับ เริ่มพูดถึงเรื่องดีๆ ที่คุณกับเพื่อนๆ คนรัก หรือคนในครอบครัวที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ได้ เช่น ในเวลาทำงาน ทำกิจกรรม พูดคุยสังสรรค์ ทานอาหารร่วมกัน หรือแม้แต่เวลาโกรธเคืองไม่เข้าใจกัน ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศและรอยยิ้ม ที่จะทำให้เกิดความสดชื่น และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไปอีกนาน

สำหรับตัวคุณเองในทุกๆ วันของการใช้ชีวิตนั้น ถ้าเลือกที่จะนึกถึงแต่สิ่งที่ดีที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาจะทำให้คุณมีความสุขได้อีกด้วย เพราะไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานะใดๆ ก็ตาม การที่ได้ย้อนคิดถึงสิ่งดีๆ ที่เราได้เคยพบเจอนั้นจะทำให้เรารู้สึกว่าตนนั้นเป็นคนโชคดี แล้วก็จะทำให้เกิดกำลังใจมากขึ้นต่อการที่จะดำเนินชีวิตได้อีกต่อไป

หากทำได้อย่างที่ว่านี้ สิ่งดีๆ ก็จะเดินเข้ามาหาคุณอีกมากมาย ขอพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขนำพาให้ชีวิตของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทั้งคุณเองและผู้เป็นที่รักของคุณตลอดไป ดังพระวจนะธรรมที่ว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง” (1 ยอห์น 3:18)

โดย : อาจารย์อำนวย เรืองชาญ
นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง