ชีวิตอยู่ด้วยความหวัง

 ‘’ชีวิตอยู่ด้วยความหวัง’’

ไม่ว่าชีวิตเราจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไรก็ตาม สิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือ เราต้องอยู่ด้วยความหวัง ให้ความหวังเป็นเหมือนกับลมหายใจที่สูดเข้าออกอยู่ตลอดเวลา หากขาดลมหายใจชีวิตก็สิ้นสุดเมื่อนั้น

ความหวังก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราขาดความหวังหรือหยุดความหวังเมื่อไร ชีวิตที่จะนำพาเราไปสู่อนาคตแห่งความสำเร็จก็คงจะจบลงทันทีเช่นกัน ดังนั้นเราทุกคนต่างก็มีภาระในการตั้งความหวังที่จะนำไปสู่ความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นเช่น นักธุรกิจก็ต้องมีและตั้งความหวังว่า เขาจะต้องพบความสำเร็จที่ตั้งเป้าเอาไว้ เกษตรกรก็เช่นกันเขาหวังไว้ว่าการลงทุนด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความเหน็ดเหนื่อย ก็เพราะเขาหวังไว้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของเขาเช่นกัน ทุกคนทุกอาชีพล้วนได้ตั้งความหวังไว้เช่นเดียวกันทั้งนั้น

แต่ความหวังที่ทุกคนได้ตั้งเอาไว้นั้นจะสำเร็จหรือไม่อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับเราผู้ที่ได้ตั้งความหวังไว้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งคนที่ตั้งความหวังใดๆก็ตามจะต้องมีความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง ต่อความตั้งใจนั้นๆ ไม่ใช่แค่เป็นความฝันลมๆแล้งๆแล้วแต่โชค ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ซึ่งหากเป็นอย่างนี้แล้ว เขาก็จะเป็นคนที่ตั้งความหวังที่ไม่มีความจริงจัง และไม่มีความแน่นอนอะไรเลย ความเป็นจริงของความหวังก็ไม่เกิดขึ้นและถ้าต้องเจอกับอุปสรรคมากมายในระหว่างที่เขาดำเนินภารกิจนั้นๆ เขาก็อาจจะถอดใจลืมความหวังนั้นง่ายๆเหมือนกัน ต้องคิดเสมอว่าถ้าความหวังที่เราได้ตั้งเอาไว้นั้นคือ ลมหายใจที่มีความสำคัญต่อการก้าวเดินของเราแล้ว การตั้งความหวังต่อสิ่งที่เรากำลังลงมือทำ ต้องให้ได้ผลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด เท่าที่กำลังและความสามารถของเราจะทำได้ แต่ถ้าหากตั้งความหวังที่สูงเกินกว่ากำลังที่เราจะรับไหว ก็จะเสี่ยงต่อความไม่สมหวังได้เช่นกัน

ที่สำคัญก็คือ หากว่าเมื่อใดที่เราเกิดผิดพลาดไป ไม่พบความสำเร็จตามที่ตั้งความหวังเอาไว้ อย่าหมดหวังหรือสิ้นหวัง เพราะไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราหวังเอาไว้นั้นจะสำเร็จและได้มาเสมอไป ต้องใช้เวลาและใช้ความอดทน โดยตั้งความหวังไว้เสมอว่า เรายังมีโอกาสอีกครั้งหรืออีกหลายๆครั้ง เพื่อจะได้เดินหน้าต่อด้วยความมุ่งมั่น แล้วความหวังที่ตั้งใจเอาไว้ คงจะอยู่ไม่ไกลเกินที่เราจะคว้าได้

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึง “ความหวัง” ด้วยเช่นกัน และยิ่งกว่านี้เราจะต้องมีหลักประกันแห่งความมั่นคงของความหวังดังกล่าวนี้ก็คือ การที่มีพระเยซูคริสต์ทรงมีส่วนร่วมในความหวังของเรา แล้วเราจะพบความสำเร็จตามความหวังและความตั้งใจตามคำสัญญาของพระเจ้าที่ว่า “จงมอบงานเจ้าไว้กับพระเจ้า และแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้ จงวางใจในพระเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้งานของเจ้าราบรื่น ”

เมื่อเราอยู่ด้วยความหวังและไม่ยอมหยุดความหวังแล้ว เราจะได้พบความสำเร็จตามความหวังของเรา

 

โดย : อาจารย์อำนวย  เรืองชาญ

นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง