“ชีวิตที่ก้าวไกลใจต้องมั่นคง”

คนที่มีประสบการณ์กีฬามวย บอกว่านักมวยที่ขึ้นชกบนเวทีและประสบชัยชนะในการต่อสู้นั้น ต้องฉลาดในการวางแผนการชกมาเป็นอย่างดี พอถึงเวลาชกก็จะเดินชกไปตามแผนที่วางไว้ ส่วนนักมวยก็ต้องมีลีลาชั้นเชิงในการเข้าทำหรือเวลาถอยเพื่อการตั้งหลัก รอจังหวะที่จะเข้าทำต่อไป รู้จักทั้งหลบหลีกใช้สมองผสมผสานกับความแข็งแกร่ง หากเป็นไปตามที่กำหนดนี้ เขาก็จะชนะอย่างงดงามได้

ในการดำเนินชีวิตต้องมีการวางแผนชีวิตและเดินไปตามแผนที่เราวางไว้ เพื่อเดินหน้าสู้ชีวิตด้วยความมุ่งมั่นจนกว่าเราจะเป็นผู้ชนะในบั้นปลายได้ และในการเดินก้าวไปข้างหน้านั้นวิธีที่ดีที่สุดต้องเป็นคนที่กล้าก้าว จำไว้เสมอว่า ก้าวแรกของเรานั้นมีค่ามาก ตรงกับแนวคิดของคนจีนที่ว่า “เดินทางพันลี้ เริ่มต้นด้วยก้าวที่หนึ่ง”

เมื่อก้าวแรกสมหวังที่ตั้งใจเอาไว้แล้ว รวบรวมกำลังใหม่ด้วยกำลังกายกำลังใจที่พร้อมแล้ว ก็เริ่มเดินหน้าในก้าวที่สองต่อไปอย่างมั่นคง มองไปข้างหน้าด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ทุ่มเทสู้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อเหนื่อยก็พักเอาแรง เพื่อจะได้ถือโอกาสทบทวนการเดินทางที่ผ่านมา
ครั้นพอหายเหนื่อยมีแรงก็ลุกขึ้นเดินหน้าต่อ ทำอย่างนี้จนกว่าจะบรรลุเส้นชัย

การก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตนั้น ก้าวแรกจึงเป็นก้าวที่สำคัญที่จะทำให้เกิดก้าวต่อๆ ไป ทำให้ดีแม้จะล้มลงบ้างในบางครั้งก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการก้าวเดิน ขอให้ลุกขึ้นยืนหยัดไม่คิดท้อไม่ถอดใจ จะท้อบ้างแต่ก็อย่าถอยให้คิดอย่างนี้ มันก็เหมือนการสร้างตึกใหญ่ เขาต้องก่ออิฐทีละก้อนจนกระทั่งสำเร็จกลายเป็นตึกสูงใหญ่ได้ เพราะเขาทำอย่างต่อเนื่องด้วยความมานะอดทนและสม่ำเสมอ ดังนั้น การก้าวเดินนั้นอย่าหยุดกลางคัน ยึดเป้าหมายเอาไว้ให้แน่น ไม่หวั่นไหวไปตามเสียงของคนที่ไม่หวังดี ทุ่มเทใจ มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามไปให้ได้ ซึ่งคนกล้าเท่านั้นที่จะพบความสำเร็จอย่างภาคภูมิใจได้ ให้คิดอย่างนี้ “ยามใดที่เรายืนอยู่ข้างหน้าคนอื่นๆ ขอให้เหลียวดูคนข้างหลังว่าเขากำลังตามเรามา ถ้าเราหยุดเขาก็จะตามทันและเขาก็จะก้าวผ่านไปข้างหน้าเราโดยทิ้งเราไว้เบื้องหลังแทน”

ความสำเร็จทั้งหลาย ไม่ได้เกิดจากหรือมาจากความเก่งกล้าสามารถของเราเพียงอย่างเดียว แต่ความสำเร็จทั้งหลายจะต้องมาจากความความร่วมมือและช่วยเหลือในอีกส่วนหนึ่ง และเป็นส่วนสำคัญนั่นก็คือ ความช่วยเหลือของพระเจ้าที่จะเป็นหลักประกันแห่งความสำเร็จได้ ซึ่งพระวจนะธรรมได้ยืนยันในเรื่องนี้ว่า “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง” (มัทธิว 19:26)

ขอพระเจ้าอวยพรและช่วยพาทุกก้าวเดินของทุกๆ คนให้ก้าวไกล และมีใจที่มั่นคง จนกว่าจะพบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิต

โดย : อาจารย์อำนวย เรืองชาญ
นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง