“คุณงามความดีที่ต้องรักษาไว้”

ดูเหมือนว่าวันนี้เรากำลังจะสูญเสียคุณงามความดี ตามวัฒนธรรมประเพณีของเราไป หนึ่งในนั้นก็คือ “ความอ่อนน้อมถ่อมตน” ไม่ว่าจะเป็นการแสดงกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการเดินก้มตัวเมื่อเดินผ่านหน้า หรือการไหว้และรับของ หรือการแสดงความเกรงใจให้เกียรติด้วยการให้คนอื่นไปก่อน สิ่งเหล่านี้กำลังจะหายไป ทำให้ความดีงามที่เราเคยมีกำลังจะหายไป

ตราบใดที่ความเย่อหยิ่งและความเห็นแก่ตัว ยังมีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจของมนุษย์อยู่อย่างนี้ สิ่งดีๆ ที่เป็นความดีงามก็อาจจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งได้ และเมื่อนานเข้าจะทำให้เราชินกับมัน จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไป

ต้องยอมรับว่าคุณงามความดีที่เคยเป็นหลักของความเป็นผู้ดีในยุคก่อนๆ วันนี้กำลังจะเปลี่ยนไป คนที่มีความสามารถฉลาดเกินคน แม้จะขาดความมีคุณสมบัติแห่งคุณงามความดีก็ตาม จะกลายเป็นผู้มีมาตรฐานสูงที่ได้รับการยกย่อง ส่วนคนที่เคยสร้างคุณงามความดีอย่างคนยุคก่อนกลับเป็นคนที่ถูกลืมไป มิหนำซ้ำยังถูกมองว่า เป็นคนตกยุคอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อคุณงามความดีมีศีลธรรมตกต่ำลง ผู้คนเริ่มตักตวงผลประโยชน์ใส่ตัว ที่มิใช่สิ่งที่พระเจ้ากำหนดให้ทำเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่อย่างใด แต่ทำเพื่อสนองความต้องการและผลประโยชน์ของตนเท่านั้น ส่วนการทำเพื่อผู้อื่นนั้น ไม่ได้อยู่ในความคิดของเขาเลย

สิ่งดีๆ ดังกล่าวนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะสูญเสีย เป็นการสูญเสียที่เคยเป็นคุณงามความดีที่เราเคยมีมาก่อน และที่น่าห่วงก็คือ การที่มีการมองในเรื่องนี้ว่า เป็นเรื่องเล็กๆ ที่ดีเสียอีกที่ทำให้คนปรับเปลี่ยนชีวิตจากความงุ่มง่าม มาเป็นคนที่รวดเร็วฉับไว ทันยุคทันสมัย ที่มองเห็นความก้าวหน้าโดยมีเป้าหมายคือการต่อสู้ทางด้านวัตถุ และความร่ำรวยเป็นหลัก ที่ถือว่านี่คือความสำเร็จในชีวิต ส่วนความเป็นคนมีจิตใจงดงาม กลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ไปแล้ว

ผมเองก็เห็นด้วยว่าสิ่งใดที่ไม่ดี ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราและส่วนรวม ต้องทิ้งไปไม่ให้มาเป็นอุปสรรค แต่สิ่งที่ดีอยู่แล้วนั้นเราต้องเก็บไว้ เพราะสิ่งเหล่านั้นสามารถนำมาสร้างคุณประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่น คุณงามความดีแบบไทยๆ เราต้องเก็บไว้ เพื่อช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆ ที่นำไปสู่ชีวิตอันสดใสได้ อยากให้คิดอย่างนี้ว่า “คุณงามความดีเป็นเหมือนมงกุฎของชีวิต” ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทุกชีวิต โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย

โดย : อาจารย์อำนวย เรืองชาญ
นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง