“ขนมปัง 5 ก้อนกับปลา 2 ตัว”

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ที่ได้ประจักษ์ผู้คนมากมายในช่วง 3 ปีแห่งพระราชกิจของพระองค์นั้น มีมากมายหลายเรื่องที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กว่า 2000 ปีแล้ว

ครั้งหนึ่งพระเยซูได้เสด็จดำเนินไปเทศนาสั่งสอนที่แคว้น ทุกครั้งที่พระองค์ไปยัง ณ ที่ใดก็ตาม จะมีประชาชนมากมายได้พากันไปโดยหวังที่จะได้สัมผัสกับพระองค์ด้วยตาของเขาเอง เพราะกิตติศัพท์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำการอัศจรรย์ในการรักษาคนเจ็บคนป่วยให้หายคนตายให้ฟื้นได้เลื่องลือไปทั่วทุกแคว้นของแผ่นดินอิสราเอล มีผู้คนมากมายต่างพากันหลั่งไหลไปฟังคำสั่งสอนและได้พบเห็นพระเยซูด้วยตาของพวกเขาเอง ในจำนวนนี้ก็มีเด็กชายคนหนึ่งรวมอยู่ด้วย ครั้นถึงเวลาเที่ยงวัน เหล่าบรรดาสาวกของพระเยซูต่างก็วิตกกังวลว่า ผู้คนมากมายหลายพันคนเช่นนี้ จะไปหาอาหารที่ไหนมาถึงจะพอเลี้ยงคนเหล่านี้ได้ เมื่อสาวกทูลพระเยซู พระองค์ก็ได้บอกให้สาวกไปถามบรรดาประชาชนที่มาว่า มีใครได้นำอาหารติดตัวมาบ้าง? หลังจากที่สาวกได้เที่ยวสอบถามแล้วก็กลับมารายงานว่า มีเด็กชายคนหนึ่งได้นำขนมปังมา5ก้อน กับปลา2ตัว มาเป็นอาหารเพื่อรับประทาน พระเยซูได้ให้สาวกไปนำอาหารจากเด็กชายคนนั้นมาให้พระองค์ ซึ่งเด็กชายคนนั้นก็เต็มใจมอบอาหารของตนให้ด้วยความยินดี พระเยซูทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวขึ้นมาอธิฐานขอบคุณพระเจ้า แล้วก็ให้บรรดาสาวกนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนรับประทาน การอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์เป็นที่สุด ปรากฏว่าขนมปังเพียง 5 ก้อนกับปลาเพียงแค่ 2 ตัวนั้น สามารถนำไปแจกจ่ายเลี้ยงผู้คนประมาณ5พันคนได้อย่างทั่วถึงและอิ่มหนำสำราญ แต่ไม่เพียงเท่านั้นอาหารที่นำไปแจกจ่ายนั้นยังเหลืออีกตั้ง 12 กระบุงเต็ม นี่คือการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำให้ปรากฏแก่คนนับหลายพันคนในวันนั้น จนเป็นที่เลืองลือเล่าขานกันไปทั่วทั้งแผ่นดิน

เรื่องนี้หากจะนำมาเป็นอุทาหรณ์สอนชีวิตแล้ว ก็จะทำให้เราเห็นว่า ไม่ว่าอะไรก็ตาม แม้จะเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อย ถ้าเราได้แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวงแหนไว้สำหรับตนคนเดียว สิ่งเล็กน้อยนั้นก็จะเกิดคุณค่าต่อคนอื่นด้วย แม้ว่าจะเป็นแค่ข้าวเปล่าเพียงจานเดียว มันก็จะช่วยบรรเทาความหิวของใครสักคนได้ ถ้าหากเราร่วมใจกันนำสิ่งเล็กๆที่มีอยู่มารวมกันแล้ว จากข้าวเปล่าเพียง1จานก็กลายเป็นข่าวจานเดียวที่ช่วยคนที่หิวโหยได้อีกมากมาย ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้น การให้ด้วยเต็มใจ พระเจ้าจะทรงอวยพรการให้นั้นได้บังเกิดผลอีกมากมายหลายเท่า เช่นเดียวกับขนมปังเพียง 5 ก้อนปลา 2 ตัวของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ใช้เลี้ยงคนถึงห้าพันคนได้อย่างมหัศจรรย์

ต้องเริ่มต้นสร้างธรรมชาติ “แห่งการให้” ให้เกิดกับตัวเรา แล้วพระเจ้าจะทรงร่วมมือให้สิ่งเล็กน้อยกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมายที่เราเองก็คาดไม่ถึงเช่นกัน

โดย : อาจารย์อำนวย เรืองชาญ
นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง